Alireza has written 5 reviews for films during 2020.

 • La Strada

  La Strada

  (نظر شخصی)
  شاید بتوان زامپانو را آمیزه ای از عشق و خشم دانست
  جایی که خشم و خود خواهی و غرور اجازه بروز احساسات لطیف را ندهد.
  این ویژگی هم در اکت ها و بازی ای که فلینی از کوئین میکشد و هم در جثه و نوع دوبله و طرز لباس و گریم زامپانو دیده میشود.
  او یک دوره گرد و معرکه گیر درشت هیکل و زمخت است که با مدیوم شات اولی که فلینی از او میدهد مخاطب متوجه…

 • The General

  The General

  1926 رو از 2020 کم کنید.
  در طول یک ساعت و بیست دقیقه این فیلم فقط به این فکر میکردم که "چطور میشه؟"
  واقعا چطور میشه 94 سال پیش چنین فیلمی رو بسازن؟
  چطور بعد 94 سال هنوز زندست؟
  چطور یک ساعت و بیست دقیقه اینطور میخکوب میکنه؟
  به به واقعا!
  چه فیلمی!
  چه موسیقی ای!
  چه باستر کیتونی!

 • Stromboli

  Stromboli

  استرومبولی روایت "آوارگی" سپس "تنهایی و غربت" و باز هم "آوارگی" است.
  روایت زنی که نه مظلوم و نه ضعیف است،
  بلکه روایت کارینی متمدن و مستقل است که خانه خراب شده .
  کشور و فرهنگ و تمدن او اشغال شده.
  او "آواره" ایست که در کمپ تبعید شدگان به ایتالیا کنار افراد دیگر زندگی میکند.
  با تصمیم و ازدواجی نسنجیده و اجباری به جزیره ای دور افتاد به نام استرومبولی(همراه با شوهرش) میرود.
  ازدواج او شاید از روی حماقت…

 • The Little Matchgirl

  The Little Matchgirl

  "بس ناجوانمردانه سرد است"
  زیبا ،انسانی،تلخ

 • Inside Out

  Inside Out

  "دزد احساسات فراموش شده"
  "بیگ بانگ"
  اولین برخوردمان با بیگ بانگ را یادتان است؟
  وقتی شادی و غم در راه رو های تو در توی حافظه بلندمدت گم شده بودند
  موجودی عجیب و غریب را دیدند که ناشیانه احساسات طلایی رنگ را میدزدد و در کیسه جادویی خود میگذارد.
  بیگ بانگ تصویری تار و عجیب و غریب از رویا پردازی های دوران خردسالی ماست
  موجودی نه بامزه اما صرفا برای دوران خردسالی ما دوستی بود که همه جا و همه…