1-2-3

1-2-3 ★★★

Ang ganda ng kwento PERO KULANG SA DIIN KULANG SA TAPANG KULANG SA AGGRESSIVE