Sonatine ★★★★★

الفيلم عبارة عن متعة بصرية و سمعية وشاعرية-
موراكاوا من اعظم شخصيات العصابات الي انكتبت-
اول فيلم بشوفه لتاكيشي بداية مبشرة جدا لمخرج الظاهر انه استثنائي