Accident

Accident ★★★★★

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

مردانگی چیز عجیب و جالبیه. از اون طرف اما زنانگی بسیار جالب‌تر و مرموزتره. یه زن بیاد که معلوم نیست ننش کیه، باباس کیه، بعد 3 تا مرد رو، شامل‌ دو استاد دانشگاه آکسفورد و یک دانشجوی اشراف‌زاده، به حون هم بندازه و بگاد و بره، این یعنی چی؟ یعنی ۵این فیلم ستاره نوش جونش.