• Oslo, August 31st
  • The Ash Lad: In the Hall of the Mountain King
  • Beatles
  • Operasjon Mørkemann
  • Krigsseilerne – med æren i behold
  • Ballen i øyet