Sort by
 • The Nest

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Deadly Vision

  β˜…β˜…Β½

 • Liz: The Elizabeth Taylor Story

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • American Cyborg: Steel Warrior

  β˜…β˜…β˜…

 • Patton

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Name of the Rose

  β˜…β˜…β˜…

 • Rubin & Ed

  β˜…β˜…β˜…

 • Gran Torino

  β˜…β˜…β˜…

 • Lady Terminator

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Margaret

  β˜…

 • Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons

  β˜…β˜…Β½

 • Applesauce

  β˜…β˜…β˜…

 • Nightmare Alley

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Package

  β˜…β˜…β˜…

 • Faust: Love of the Damned

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Full Contact

  β˜…β˜…β˜…

 • House

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Discarnates

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…