Tenet

Tenet ★★★

"تنت" یک تلاش هدر رفته است. تلاشی سخت که شوربختانه اینبار نولان از پس پیچیدگی‌های مورد علاقه‌اش برنمی‌آید‌ و در توضیح خود ناتوان است اما با وجود اینکه تقریبا بیش از نیمی از فیلم را نمیفهمیم تا انتها برای کشف آن کنجکاو هستیم، و این بدلیل ریتم خوب و اکشن‌های هیجان‌انگیزش است. نولان قصد داشته است تا چیزی ورای "اینسپشن" خلق کند و این جسارت او قابل ستایش است، اما اینسپشن از نظر من دست نیافتنی باقی خواهد ماند. باگ‌هایی در فیلمنامه وجود دارد که از نولان انتظار نمیرود. وجود آنتاگونیست‌های روس و در سمت مقابل پروتاگونیست آمریکایی و انگلیسی که دنیا را نجات میدهد به طرز زننده‌ای کلیشه‌ای است و غیر قابل تحمل.
در هر صورت من نولان را میستایم برای جاه طلبی‌اش ، بی حد و مرز بودنش، دغدغه‌ فیزیک داشتن‌اش. به گمان من نولان برای سینمای عصر ما حکم هیچکاک را دارد؛ همانقدر جسور است و پیشرو، خلاق است و نترس، قصه‌گو است و جهانی مرعوب کننده دارد.
اما نهایتا فکر میکنم نولان بعد از تنت باید استراحتی به خود بدهد، چند فیلم سبک(از نظر پیچیدگی روایی) بسازد، یا چند سالی دور بایستد و نفسی تازه کند.

Asef liked these reviews