Nasser Amin

"Cinéma Is A Mosaic Made Of Time."
Andrei Arsenyevich Tarkovsky

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More

Popular reviews

More
 • Rahman 1400

  Rahman 1400

  بازهم تقابل یک قطب بورژوآ و یک قطب فقیر و بدبخت. بازهم شوخی‌های جنسی و مستهجن. فرم که ندارد ولی تلاش و روایت فیلم به قدری سخیف است که تعجب میکنید. حتی یک بار هم نخندیدم. متاسفانه در سالن خندیدند. سلیقه عامه مخاطبان بازیچه دست اینگونه فیلم‌ها شده است. آنقدر این فیلم‌ها تکرار شده‌اند که بر سلیقه مخاطب تاثیر گذاشته‌اند. و همچنان باورم نمیشود در حین فیلم ، دقیقا در میانه داستان آن ، تبلیغات تجاری وجود دارد! وای!

 • Another Round

  Another Round

  ★★★

  ...
  گفتا می خور که همچو ما بسیاری
  رفتند و خبر باز نیامد باری.