Parviz

Parviz ½

داستان گویی این فیلم تماما ۲ پرده ایه و هیچکدوم از خط های داستانی و در نهایت داستان کلّیِ فیلم اکت یا پرده ی ۳م ندارن و به جواب یا نتیجه نمیرسن ، 
پس نهایتا یک مجموعه شرایط رو شاهدیم/ چرخه ی نفرت و حسادت رو شاهدیم ، بله از دقیقه اول شاهدیم بله، بعدش چی؟ تا اخر فیلم اطلاعات جدیدی بهمون داده میشه؟
خیر 
خب وقتی که در دنیای اثر شما، اعمال جزایی ندارن؛
 خب چطوری شرایط حساس باید خلق کرد؟ 
چطور من باید حس نگرانی کنم در انتهای فیلم؟ زمانی که همدردیی ندارم با کاراکتر لمپن داستان، چطور باید نزولش برام مهم باشه؟
یا زنده موندن یا مردن صاحب خونه ای که ۳ دقیقس دیدمش؟
و این لیست ادامه پیدا میکنه

این دیگه چه وضعیتیه؛ من نمیدونم