All Dutch theatrical releases: 2020 / Alle Nederlandse bioscoopreleases uit 2020

This is (will become) a chronological list of all movies released theatrically in Dutch cinemas in 2020. Festivals not included, (official) re-releases such as from Eye Film Instituut are.
***Check out our other lists like this one as well. So far we've made lists from 2011 onwards.

Dit is (wordt) een chronologische lijst van alle films die in de Nederlandse bioscopen zijn uitgebracht in 2020. Alleen op festivals gedraaide films worden niet genoemd, maar (officiële) re-releases zoals die van Eye Film Instituut wel.
***Bekijk ook onze andere lijsten zoals deze! Tot nu toe hebben we lijsten gemaakt van de bioscoopreleases vanaf 2011.