Favorite films

 • Vivre Sa Vie
 • Nights of Cabiria
 • A Woman Under the Influence
 • Hiroshima Mon Amour

Recent activity

All
 • Paradise Lost 3: Purgatory

  ★★½

 • Decision to Leave

  ★★½

 • Girl in the Picture

  ★★★½

 • Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer

  ★★★★½

Recent reviews

More
 • Purple Noon

  Purple Noon

  ★★★★½

  This review may contain spoilers. I can handle the truth.

  لیست قاتل هایی که با کمال میل اجازه میدم منو به قتل برسونن :
  :) آلن دلون چک

 • Close-Up

  Close-Up

  ★★★★★

  چه چیز نکبت زندگی را
  ‏جبران می‌کند
  ‏جز رویا؟

  رضا براهنی_  انگار که همه ی آدم های این فیلم گرفتار یه رویای دسته جمعی بودن ؛ رویایی که با دروغ سبزیان شروع شد و کم کم همه رو در خودش غرق کرد ؛اما در نهایت هیچ کس نمیخواست که ازین رویا بیدار بشه و با واقعیت تلخ زندگی رو به رو بشه.

Popular reviews

More
 • High and Low

  High and Low

  ★★★★★

  اگر بشر با شر قرین شود به ورطه تباهی می رود و اگر تنها به خیر بگراید از حقیقت واقعی و کلی جهان بی خبر می ماند. آدمی تا بدی و ظلمت را فهم نکند، نمی تواند نیکی و روشنائی را چنانکه باید دریابد.

  هرمان هسه

 • Through the Olive Trees

  Through the Olive Trees

  ★★★★

  ‏سکانسی هست در فیلم زیر درختان زیتون که نما بازه و دختر چند قدم جلوتر از پسر میره تا این که پسر بهش میرسه ، هر دو لباس سفید پوشیدند و برای لحظه ای هر دو از دور مثل یک نقطه سفید روی صفحه یکی میشن و بعد پسر با خوشحالی و دوان دوان برمیگرده
  این یکی از زیباترین وصال های سینماست ...