Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home ★★½

4 1/2 på bio, 2 1/2 i hemmasoffan