Daisies

Daisies ★★★★★

فیلم «Daisies» سورئالی ساختارشکن، تجربی و یکی از ارکان اصلی موج نوی سینمای چک است که در آن زمان بر خلاف رویکرد و قوائد مرسوم فیلمسازی کشور‌های کمونیستی ساخته شد که همین امر باعث ایجاد ممنوعیت پخش آن و دردسر‌هایی از این قبیل شد. فیلم روایتی دارد از زندگی دو دختر و در این میان با موقعیت‌های کمدی که ایجاد می‌کند هجوی بر نظام برژوازی و مردسالانه دارد که اصولا زن را صرفا بسان یک کالا می‌بینند. از همین سو رفتار‌های آنارشیستی ایجاد می‌شود تا از زیر چنین زنجیر‌هایی رها شد و زندگی اخته‌ی صنعتی و بسیار قانون‌مند که طبقه پرولتاریا به آن دچار است به هجو کشیده شود و مورد نقد قرار بگیرد. نکته دیگر این است که در این جهان در شرف نابودی و غرق در فساد که فیلم به آن اشاره می‌کند کارکتر‌ها با پوچی عمیقی همراه هستند و اصولا با گزاره‌هایی نهیلیستی دائما در حال کنکاش و جستجوی معنایی هستند تا شاید رنگی به آن دنیای صنعتی سیاه و سفید بدهند؛ و از همین سو اندیشه‌‌های هدونیستی را پیشه می‌کنند و در فیلم ما غذا را نمادی از همین رفتار می‌بینیم که کارکتر‌ها صرفا به دنبال ارضای میل خود هستند در جهت کسب لذت بیشتر تا شاید با این لذت‌جویی بی‌پروا خودشان را سیر کنند؛ اما چنین جریاناتی که همراه با پافشاری است تبدیل به اشمئزاز می‌شود و در پایان این کنش هدونیستی، موجب نابودی آنها می‌‌شود.