• Ferris Bueller's Day Off

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Clue

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge

  β˜…β˜…β˜…

 • The Black Cauldron

  β˜…β˜…β˜…

 • Back to the Future

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Come and See

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Goonies

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Friday the 13th: A New Beginning

  β˜…β˜…Β½

 • The Breakfast Club

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • A Nightmare on Elm Street

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Silent Night, Deadly Night

  β˜…β˜…Β½

 • The Terminator

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Karate Kid

  β˜…β˜…β˜…

 • Ghostbusters

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Gremlins

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Friday the 13th: The Final Chapter

  β˜…β˜…

 • The NeverEnding Story

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Children of the Corn

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Christine

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Christmas Story

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Sleepaway Camp

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Cujo

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Return of the Jedi

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Slumber Party Massacre

  β˜…β˜…

 • Halloween III: Season of the Witch

  β˜…β˜…β˜…

 • Friday the 13th Part III

  β˜…β˜…

 • The Thing

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • E.T. the Extra-Terrestrial

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Basket Case

  β˜…β˜…β˜…

 • Halloween II

  β˜…β˜…β˜…

 • The Fox and the Hound

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Stripes

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Raiders of the Lost Ark

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Friday the 13th Part 2

  β˜…β˜…β˜…

 • My Bloody Valentine

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • New Year's Evil

  β˜…β˜…

 • Terror Train

  β˜…β˜…Β½

 • The Shining

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Empire Strikes Back

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Friday the 13th

  β˜…β˜…Β½

 • Scooby Goes Hollywood

  β˜…β˜…β˜…

 • Life of Brian

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Phantasm

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Halloween

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Star Wars

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Many Adventures of Winnie the Pooh

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Carrie

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Jaws

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Monty Python and the Holy Grail

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Texas Chain Saw Massacre

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Fantastic Planet

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Scooby-Doo! Meets the Harlem Globetrotters

  β˜…β˜…β˜…

 • Jeremiah Johnson

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Lorax

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Clockwork Orange

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • It's the Great Pumpkin, Charlie Brown

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A Charlie Brown Christmas

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Sword in the Stone

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • It's a Mad, Mad, Mad, Mad World

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Birds

  β˜…β˜…β˜…

 • One Hundred and One Dalmatians

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Sleeping Beauty

  β˜…β˜…

 • The Seventh Seal

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Creature from the Black Lagoon

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Peter Pan

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Cinderella

  β˜…β˜…β˜…

 • Bambi

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Dumbo

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Fantasia

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Pinocchio

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Wizard of Oz

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Snow White and the Seven Dwarfs

  β˜…β˜…Β½