Daniel BP

‏فیلم، نزدیک ترین چیزیه که انسان برای رسیدن به رویاهاش در دسترس داره.
⁦- ⁩جیم جارموش

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Starman

  Starman

  بازنمایی مدرن، سخیف و در حد فجیعی سانتی‌مانتال از خدا، مریم و عیسی

 • Eternity and a Day

  Eternity and a Day

  ★★★★★

  چرا یکباره همه‌چبز تباه میشه؟
  در سکوت،
  بین درد و آرزو دریده می‌شه؟
  چرا تمام زندگیم در تبعید بودم؟
  چرا؟ کی حس وطن رو دارم؟

  به من بگو مادر
  چرا کسی عشق ورزیدن رو بلد نیست؟

Popular reviews

More
 • Le Notti Bianche

  Le Notti Bianche

  ★★★★½

  وای ناستنکا، تنها ماندن سخت محزون خواهد بود، محزون است که حتی کاری نکرده باشی که افسوسش را بخوری،
  هیچ، هیچ، هیچ،
  زیرا آنچه بر باد رفته چیزی نبوده است.
  هیچ، یک "هیچ" احمقانه و بی‌معنی،
  همه خواب بوده است.

  فئودور داستایوفسکی
  شب‌های روشن

  از لحظه به لحظه‌ی این اقتباس بی‌نظیر لذت بردم

 • Blow-Up

  Blow-Up

  ★★★★½

  در اولین فیلم انگلیسی‌زبان آنتونیونی که شاید بتوان برچسب بهترین فیلم کارنامه‌اش را نیز برآن زد، شاهد پرداختی کیرکگوری به مفهوم حقیقت در قالب داستانی جنائی می‌باشیم؛ آنتونیونی حقیقت را ابژه‌ای سوبژکتیو برای هر فرد بازمی‌شناسد که حاصل تجربیات و برداشت و پردازش ذهن آن است و به‌زعم پدیدارشناسیِ هوسرل، تجربه همانطور که ظاهرش نیاز به توصیف دارد قلمداد می‌شود.
  در آگراندیسمان به تنهایی و هیاهوی پوچ انسان مدرن، به شکل ویژه‌‌ای پرداخته شده و مخاطب بخوبی حس ابزورد و…