Sallie Gardner at a Gallop ★★★

Prehistoria kina - fabuły jeszcze brak, ale za to jak pięknie uchwycony ruch.