Pretty Woman ★★★★

"Fifty bucks, Grandpa. For 75, the wife can watch."

NAKAKAKILIG PUTANGINA. kailangan ko na talaga ng sugar daddy.

dana liked these reviews