The Danish Girl ★★★★

Good and tough stuff.
Tidigt i filmen besöker Gerda galleristen vad han nu heter och i bakgrunden ser man tre tavlor: till vänster ett nakenporträtt av en man, till höger ett nakenporträtt av en kvinna och i mitten en avbildning av en strid. Det speglade vad jag upplevde som huvudkonflikten: kampen mellan manligt och kvinnligt, som gick att se i Ilbe och omkring henne. Det var en strid att kunna leva sitt sanna jag.
Men det var inte någon strid som var i fokus utan snarare ett försök att förklara det känslomässiga förloppet vilket var riktigt gripande tyckte jag.