• The Cat Creeps

  β˜…β˜…β˜…

 • House of Horrors

  β˜…β˜…β˜…

 • The Spiral Staircase

  β˜…β˜…β˜…

 • House of Dracula

  β˜…β˜…β˜…

 • Dead of Night

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • House of Frankenstein

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Curse of the Cat People

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Weird Woman

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Voodoo Man

  β˜…β˜…Β½

 • The Uninvited

  β˜…β˜…β˜…

 • Calling Dr. Death

  β˜…β˜…β˜…

 • Son of Dracula

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Seventh Victim

  β˜…β˜…β˜…

 • The Leopard Man

  β˜…β˜…β˜…

 • I Walked with a Zombie

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Frankenstein Meets the Wolf Man

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Cat People

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Night Monster

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Mad Monster

  β˜…Β½

 • The Corpse Vanishes

  β˜…β˜…

 • The Ghost of Frankenstein

  β˜…β˜…β˜…

 • The Wolf Man

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Black Cat

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Man Made Monster

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Devil Bat

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Mummy's Hand

  β˜…β˜…β˜…

 • Beyond Tomorrow

  β˜…β˜…β˜…

 • The Dark Eyes of London

  β˜…β˜…Β½

 • Son of Frankenstein

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Phantom Creeps

  β˜…β˜…

 • Tell Your Children

  β˜…β˜…

 • Dracula's Daughter

  β˜…β˜…β˜…

 • The Black Room

  β˜…β˜…β˜…

 • Mad Love

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Raven

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Mark of the Vampire

  β˜…β˜…Β½

 • The Bride of Frankenstein

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Holiday Land

  β˜…β˜…β˜…

 • The Black Cat

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Invisible Man

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Island of Lost Souls

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Old Dark House

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • White Zombie

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Murders in the Rue Morgue

  β˜…β˜…β˜…

 • Freaks

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Mummy

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Frankenstein

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Dracula

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Ko-Ko's Haunted House

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Easter Eggs

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Devil in a Convent

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Haunted Castle

  β˜…β˜…β˜…Β½