Blood Diamond ★★★½

filmin kendisinden çok hatırasını seviyorum. 6. sınıfta dershane gezisine gitmiştik öyle bir trafik olmuştu ki eve varmamız gece yarısını bulmuştu o sırada da hocalar bizi oyalamak için bu filmi açmıştı serviste. kimsenin çiti çıkmadan pür dikkat izlemiştik...
güzeldi