Omokage no machi Omokage no machi

Where to watch

A 1942 film.