RSS feed for Hamidreza

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • The Wild Pear Tree

  The Wild Pear Tree

  ★★★★★

  سنت سهمگین مرد شرقی بودن!

  آدم‌هایی که جیلان در درخت گلابی وحشی‌اش آن‌ها را خلق می‌کند و به تصویر می‌کشد برای ما غریبه نیستند هر روز آن‌ها می‌ببنیم در کوچه و خیابان در همین دور و اطراف این آشنایی بیش از آنکه سرچشمه‌اش شباهت چهره‌مان به مردم کشور همسایه باشد ناشی از شباهت سنت ماست سنت سهمگین مرد شرقی بودن که قد‌های زیادی زیر آن خمیده شده و می‌شود!
  در این دوران که دیگر باید سنت‌ها رو پشت شیشه‌های کدر…

 • Double King

  Double King

  ★★★★

  Holy shit !😑