• Anomalisa

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Dogville

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Okja

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Trials of Gabriel Fernandez

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Kiki's Delivery Service

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Piano Teacher

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Mulholland Drive

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • 3-Iron

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • I Saw the Devil

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Persona

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • I'm Thinking of Ending Things

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Suffragette

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Battle of the Sexes

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Farewell

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Suicide Shop

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Ammonite

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Maudie

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Misery

  β˜…β˜…β˜…β˜…