Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • The Corpse of Anna Fritz

  The Corpse of Anna Fritz

  ★★½

  This review may contain spoilers. I can handle the truth.

  رابطه ی جنسی با یک مرده او را زنده میکند که میتوانست استعاره ای از قدرت عشق باشد در عین اینکه چهره ی بسیار زشتی دارد یعنی تجاوز به جسد مثل اکثر عشق ها که چهره ای دو گانه دارند . اما فیلم ایده اش را از دست می دهد و ادامه ی فیلم بسیار بی منطق و کلیشه ای است

 • The Flat

  The Flat

  ★★★½

  جهانی خلاف میل و خواست انسان همچون یک کابوس

Popular reviews

More
 • Memories of Murder

  Memories of Murder

  ★★★½

  در نهایت فیلم شخصیتهای اصلی فیلم را و به تبع تماشاگر را به سمت وسواسی فکری که سالیان سال مثل خوره فکر را درگیر خود کرده سوق میدهد هر چند فیلم مثل زودیاک دیوید فینچر نیست که هویت قاتل را کاملا نامعلوم معرفی کند نمونه ی خوب دیگری را هم به یاد دارم تعهد شان پن

 • Ad Astra

  Ad Astra

  ★★½

  بله تصاویر بسیار زیبا و واقعگرایانه است . موسیقی فیلم عالی است اما فیلم مثل بسیاری فیلمهای هالیوودی کاملا شسته رفته و سر راست است همه چیز همان گونه است که برای نمیدانم کدام مخاطب باید باشد دیگر نه مسئله ای وجود دارد و نه ایده ی جدیدی که ذهن مرا به خود مشغول کند بیشتر به یک سفر تفریحی میماند که باید بعد از یک گردش و سواری با سفینه های فضایی به خانه برگردیم با یک پس زمینه مثلا عاطفی خانوادگی که قرار است یک درس اخلاق باشد و تمام