RSS feed for ~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช

~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช has rated 37 films released in the 1950s.

 • Dementia

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Searchers

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • High Noon

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Day of the Outlaw

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Hanging Tree

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Johnny Guitar

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • 3:10 to Yuma

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • High Society

  โ˜…โ˜…ยฝ

 • Vera Cruz

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • Killer's Kiss

  โ˜…โ˜…

 • Bell, Book and Candle

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Park Row

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Will Success Spoil Rock Hunter?

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • Samurai III: Duel at Ganryu Island

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Samurai II: Duel at Ichijoji Temple

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Samurai I: Musashi Miyamoto

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The 7th Voyage of Sinbad

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • All That Heaven Allows

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ