RSS feed for ~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช

~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช has rated 54 documentary films.

 • Apollo 11

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Vietnam War

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • F for Fake

  โ˜…โ˜…

 • Tower

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • Gates of Heaven

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • De Palma

  โ˜…โ˜…ยฝ

 • Stop Making Sense

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The House Is Black

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • One Day in September

  โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Galapagos Affair: Satan Came to Eden

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Waking Sleeping Beauty

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Hoop Dreams

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Tabloid

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Thin Blue Line

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • White Angelโ€ฆ Black Angel

  โ˜…โ˜…ยฝ

 • The History of the Devil

  โ˜…โ˜…ยฝ

 • Call Me Lucky

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • American Reflexxx

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…