RSS feed for ~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช

~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช has rated 45 historical films.

 • Apollo 11

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • JFK

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Frost/Nixon

  โ˜…โ˜…

 • Nixon

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Molly Maguires

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Untouchables

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Mary Queen of Scots

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Salvador

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Samurai III: Duel at Ganryu Island

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • The Favourite

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Aguirre, the Wrath of God

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Outlaw King

  โ˜…โ˜…

 • The Devils

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Eight Men Out

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Where Eagles Dare

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Cross of Iron

  โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Das Boot

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…

 • Public Enemies

  โ˜…โ˜…โ˜…