RSS feed for ~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช

~findlay๐Ÿ”ฎ๐Ÿ”ช has rated 345 films โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ .

 • The Tenant

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Le Cercle Rouge

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Man Who Shot Liberty Valance

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • My Darling Clementine

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Narrow Margin

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Arizona Dream

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • JFK

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • China Girl

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Rancho Deluxe

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Irma Vep

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Bad News Bears

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Bride Wore Black

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Highway to Hell

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • River's Edge

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Outland

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Black Book

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Model Shop

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Eye of the Needle

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ