Frances Ha

Frances Ha ★★★★★

La parte que Frances busca la mirada de Sophie y las dos se mirannn!
No paro de llorar...

That's, that's what I want out of relationship. Or just life. I guess