2046 ★★★★

نکته ی حیرت انگیز در مورد تماشای این فیلم این است که چطور در حال و هوای عشق منفورترین فیلم عمرم است و 2046 میشود از جزو تجربه های ناب ؟شاید پاسخ در این باشد که کار وای در اینجا زمینه را دارد.فیلم داستان دارد و گسترش می یابد.(هر چند این به این معنی نیست که فقط داستانگویی را میپسندم اما نکته ی مهم تر ظرفیت اثر برای داستانگویی یا غیر آن است که کار وای در اینجا در زمینه ای عالی عمیق ترین تفکرات و تاویل های خود را از مسئله ی خاطرات و عشق عرضه میکند.)مطمئنا 2046 تجربه ای متفاوت بود که حتی ترغیبم کرد نزدیک به نمره ی کامل به آن بدهم اما عصاره ی واقعی هر فیلمی طی زمان در فکر و ذهنت رسوب میکند و چه بسا که احتیاج به تجدید دیداری دوباره در این چند روز باشد.پس بگذار گذر انجام شود.زمان بگذرد...

Kourosh liked these reviews