Rome, Open City ★★★★★

Ett vackert och kraftfullt porträtt av vanliga människor vars mod och motståndskraft mot nazismen inte kan undgå att både röra och imponera.

Vad som gör den än mer drabbande är att den är filmad precis efter ockupation den avbildar har brutits. 

Fotot är vacker, karaktärerna så otroligt mänskliga och musiken det är pricken över I:et, den gör att filmen går från att vara bra till magisk.