RSS feed for Mohammadreza

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Le Trou

  Le Trou

  ★★★½

  تلاش برای رسیدن به غافلگیری پایانی ، موجب میشود که پرداخت شخصیت گاسپار که مبتنی بر صفت خیانت است ، جز در دو نقطه از داستان مجال بروز نیابد : اولی از خلال شرح محکومیتش که پیش زمینه اش خیانت به همسرش است و دومی در کنش پایانی و خیانت نهایی داستان (گرچه یکی دو مورد شخصیت پردازی خرد هم انجام گرفته که به چشم نمی آید و کافی به نظر نمیرسد: جایی که گاسپار و بورلی مسیر خروج از…

 • Reza

  Reza

  ★★½

  مادی ها ، منطقه ی جلفا ، میدان نقش جهان ، مراسم آوازخوانی های شبانه زیر پل خواجو، تاکید موتیف وار روی پوشش گنبدی که وجه ممیزه ی معماری ایرانی/اسلامی است و... همگی در جهت پرداخت و بازنمایی مکانی است که پیش از آنکه صرف بستری برای وقوع رخدادهای روایت باشد ، هویتی است که غالب بر هویت شخصیت ها قرار است نوعی تبیین اسطوره ای برای وضعیت میانه و میانمایگی آدم هایش و مشخصا «رضا» فراهم آورد ، که…

Popular reviews

More
 • La Jetée

  La Jetée

  ★★★½

  از میان گرین نشسته برچند لبخند آماسیده ی بی نام ، چند نگاه ایستا که در آستانه ی آشفتگی است ، از میان پایایی تصویر که در ضمیمه ی پویایی موسیقی است ، تجربه ای خلق میشود که موازی نگاهی پروستی زمان از دست رفته اش را می کاود. چند دقیقه ی محدود که وزنه ای به عاطفه میبندد و به عمق می کشاندش
  ...دیدنش برایم فرصتی بود برای خیره شدن ، خیره ماندن و ریشه دواندن

 • Bomb, Yek Asheghaneh

  Bomb, Yek Asheghaneh

  ★½

  در نگاه اول فیلم متکی است بر دو خط روایی پیش برنده برمحور دو شخصیت ، یکی منفعل ( پیمان معادی در قالب شخصیت ایرج ) و دیگری فاعل ( کاراکتر کودک پسر) .دو خط روایی رومنس ( رابطه ی ایرج و میترا و رابطه ی دو شخصیت کودک فیلم ) که انتهای فیلم در یک نقطه بر هم منطبق میشوند :جایی که ایرج نامه را خوانده و تحت تاثیر نامه در شرف تحول انزوای زناشویی اش قرار گرفته و…