Bashu, the Little Stranger

Bashu, the Little Stranger ★★★★★

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

با اینکه تقریبا نیمی از دیالوگ های فیلم رو متوجه نشدم به علت لهجه غلیظ گیلکی کاراکتر های فیلم ، اما بیضایی با زبان تصویر به بهترین شکل ممکن جهانش رو توصیف می‌کنه.
میشه از پارادوکس بین سکانس مریضی نایی و باشو حرف زد و یا سکانسی که باشو بعد از زمین خوردن به جای برداشتن سنگ و آسیب زدن به دیگری کتاب فارسی رو برمیداره و میگه «ایران سرزمین ماست.ما از یک آب و خاک هستیم.» و یا سکانس پایانی بی نظیر فیلم ، جایی که پدر خانواده بعد از مدت ها به خانه برمیگرده(ظاهراً از جنگ) و وقتی که باشو دستش رو به سمت پدر دراز می‌کنه ، پدر با دست چپش دست راست از دست رفته ش رو لمس می‌کنه و باشو پدر رو در آغوش میگیره و به نوعی دست راست پدر خانواده میشه.و بعد از اینکه به وجود گراز در شالیزار پی می‌برند با فریاد های کوبنده گراز رو از شالیزار بیرون میکنند.
و هیچ کدوم از این ها حق مطلب رو ادا نمیکنه.

Mamali liked this review