Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Maned & Macho

  Maned & Macho

  ★★★★

  دو اثر از شیوا صادق اسدی دیده‌ام و هرکدام را بارها مرور کرده‌ام. هر بار شگفت‌زده‌تر از بار قبلم!
  نحوه‌ای که تصاویر را در آثارش می‌رقصاند و فرم‌ها را با همراهی موسیقی‌ای آتونال به یکدیگر تبدیل می‌کند، دلهره‌ای به‌وجود می‌آورد که تجربه‌اش برایم خوشایند است.
  اگرچه که اثر جدیدترش «خرچنگ» را بیشتر دوست می‌دارم، اما یال و کوپال را نیز از یاد نخواهم برد.