Motreb ½

بعضی از کمدی‌های مسخره‌ای که می‌بینم را بخاظر قهقهه‌هایم از حماقت خودم میگذرم ولی این فیلم در هیچ یک از لحظات خود نزدیک به قهقهه هم نشد و فقط از فرمول‌های امتحان‌شده برای فروش استفاده کرده بود. یکی دوتا سوپراستار، فیلمبرداری در خارج از کشور و البته که زن بی‌حجاب هرچقدر بیشتر بهتر.