RSS feed for Mohammadjavad

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Emak-Bakia

  Emak-Bakia

  تسخیر و محبوس هاله‌ی وهم‌آلود رویا. دچار عریانی. اخته از بیداری. مدهوش، طی مسیری آسفالت با ماشینی اعیانی. اعوجاج اطراف، آدم‌ها، بدن‌ها، ما. گریزی نیست از این هزارتوی افکار. سقوط به گرداب مواج اوهام. خمیده زیر هتک‌های ناشیانه‌. تکیده.

  مرا رها کن. بُگذار در این شور تنها باشم. غور در دنیای خیال خود.  تصویر، این یگانه پدیده‌ی موجود، تنها نمایان روح، روح کدر و تاریک من‌ است. نگاهش کن. ایماک باکیا.

 • Turtles Can Fly

  Turtles Can Fly

  ★★★★½

  کفش هايم را در می آورم
  فاصله بسیار است


  رودخانه ای در سرم تقلا می کند
  مردی در قلبم دست هايش را از دست می دهد
  و کودکی در دلم دیگر هیچ چیز نمی فهمد


  کفش هايم را جفت می کنم
  طعم خمپاره ها در گوش ام به تلخی می زند
  و صدای ضجه های پسرک با چکش به جان دندان هايم می افتد


  همه این شهر را ترک کرده اند


  ديگر از کفش هايم دور شده ام
  تنها صدای باد می آید
  وتنها چیزی که می بینم طی شدن مسیر پرتگاه به پایین است.