The Social Network

The Social Network β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

FUCK YOU MARK ZUCKERBERG AND JACK DORSEY!!

AND FUCK FACEBOOK AND TWITTER!! πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»

Miranda liked these reviews

All