1917

بد.
این کار بیشتر میخورد اولین فیلم یه فیلمسازِ مستقل باشه تا یه شخصِ (حداقل) باتجربه.
راحت ترین کاری که میتونست انجام بده این بود که حداقل جغرافیا بسازه که نتونست. دیالوگا کلیشه‌ای بودن .
اولین "صحنه"ی فیلمنامه بعد از پنجاه دقیقه اتفاق افتاد!
دوربین هم واسه خودش فقط راه میرفت.
فیلم هیچ چیزی واسه ارائه نداشت.
گلدن گلوب های اینو باس میدادن به
jo jo rabbit
/:

javad liked this review