Favorite films

 • Fanny and Alexander
 • Mirror
 • Ran
 • Blow Out

Recent activity

All
 • Liv & Ingmar

  ★★★★

 • Rebel Without a Cause

  ★★★

 • Eyes Wide Shut

  ★★★★

 • Dead Man

  ★★★

Recent reviews

More
 • Dead Man's Letters

  Dead Man's Letters

  ★★★★★

  همه شواهد نشون می‌دهند که تاریخ بشر به پایان رسیده
  وقتش رسیده که نتیجه را خلاصه کنیم
  و فکر می‌کنم که باید با حوصله انجام شود
  بدون ظاهرسازی عامیانه
  امروز می‌خوام با شما، مثل یک مرده با مرده های دیگر حرف بزنم
  رک و پوست کنده
  اجازه بدید به شما در مورد انسان ها به عنوان گونه هایی زیستی یک سخنرانی بدهم
  بشر یک گونه‌ی غم زده، و شاید از همون ابتدا محکوم به فنا بود
  سرنوشت مرگبار و زیبای…

 • The Human Condition III: A Soldier's Prayer

  The Human Condition III: A Soldier's Prayer

  ★★★★★

  وقتی قسمت اول رو دیدم اسم فیلم برام جای سوال بود
  چه جهالتی!
  وضعیت بشر چیست به جز رنج ابدی
  رنجی که حتی با دعاهای یک سرباز هم راه فراری از آن نیست

Popular reviews

More
 • Ikiru

  Ikiru

  ★★★★★

  برای زیستن

  پیرمردی رو به موت و جدا افتاده از خانواده‌ و کار و زندگیش
  انسانی که دریافته یک عمر زندگی نکرده
  انسان هایی درگیر در زندگی ماشینی و بوروکراسی
  محکوم بودن هر نوع تلاش برای تغییر و در نهایت گیر افتادن همیشگی انسان ها در این منجلاب
  همه و همه موضوع هایی کلیشه‌ای هستند اما یک چیز این فیلم را خاص می‌کند و آن نبوغ کارگردانی کوروساواست

 • Hamilton

  Hamilton

  ★★★★★

  I just wish i could see it live