Annette

Annette ★★½

אני מכיר את קאראקס ומחבב כמה מסרטיו, חוץ מענת.
הקלישאה של ענת (וסליחה על היפוך השם למקור עברי), אינה נובעת רק מהאינטראקציה עם קהל אנשים היושב בתוך אולם חשוך, אלא בפוטנציאל שטמון בכוחו של הסרט ושל היוצר. 
בניגוד לנאהבים מפריז ומנועים קדושים, הסרט מחפש דרך או באופן מילולי, מוֹצא כדי לעורר רגש ומבצעת זאת בגישה שערורייתית שחזרתה לעידן הקולנועי הקלאסי בלתי נמנעת שבפועל, אינני מבין מדוע בחר לגמור בדרך זו. הנקודה שלי היא שכל אמצעי שבמאי בוחר להשתמש חייב לחזק ואף להעצים את חזונו שאיתו עוקב זמן מה, וקאראקס מנתק את חוט הקשר בינו לבין הקהל, וביני בפרט. 
מה שאני אוהב בקאראקס היא הטקסטורה שלו שמצורפת בתוכה נשמה טהורה, שלוכדת את הדמות, הרוח או מושא השיקול שלה לעומתו, שירה אינה כלל תורמת לחיבור רגשי עם הדמויות ומדרדרת את עצמה עוד יותר עד שזה מסכם שכל הזמן הזה הבמאי חיכה עד הלום לעבוד עם ספארקס. 
עכשיו נשאר לחכות עוד 10 שנה לקאראקס חדש.

‮דניאל ניקראסובה‬ liked these reviews

All