Parviz

Parviz ★★★½

فیلم بیشتر جنبه روان‌شناختی داره و به نظریات یونگ نزدیکه به نظرم.
اینکه چطور یک زندگی زیست نشده و عقده‌ها یه نفر رو کاملا متحول میکنن. هر چیز روشنی میتونه جنبه تاریکی داشته باشه و اگه شخص نتونسته باشه عقده ها رو بشناسه و درست تخلیه‌شون بکنه، وقتی از حالت سرکوب شده بیرون بیان همچون هیولایی عمل می‌کنن و حاکم زندگی شخص میشن.