RSS feed for Nasrin

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Labyrinth

  Labyrinth

  بابا عجب چیز زباله‌ای بود.

 • Suspiria

  Suspiria

  ★★

  ایشون فکر کردن فیلم قبلیشون خوب بوده باید ۴۰ دقیقه بیشتر وقت ما رو بگیرن؟

Popular reviews

More
 • The Favourite

  The Favourite

  ★★★★

  چقدر اولیویا کلمن انتخاب درستی بوده برای نقش ملکه و چقدر خوب از پسش براومده👌🏻

 • Burning

  Burning

  ★★★½

  از همون ابتدای فیلم تا به انتها با دنیایی از عدم قطعیت مواجه‌ایم.