Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More

Popular reviews

More
 • Gholamreza Takhti

  Gholamreza Takhti

  اساسی ترین مشکل مخاطب با فیلم ، بر نظر نگارنده ، عدم ارتباط وی با تختیِ فیلم است ؛ چرا که شخصیت اصلی ما در لانگ شات دوربین کارگردان جای می گیرد و همچنین خبری از آن شخصیت کُنِش گر‌ِ شناخته شده تختی نیست . زیرا شخصیت پردازی تختی ( بسته به نماهایی که از او می گیرد و یا نشان ندادن قسمت هایی مهم از زندگی وی که ضعفِ فیلمنامه ای را نیز به دنبال دارد. ) به گونه…

 • The Favourite

  The Favourite

  ★★★½

  اگر چه بر این نظرم که ساختن فیلم های سینمای “لانتیموس “ ( مانند خرچنگ، کشتن گوزن مقدّس و ...) که به سینمای مالیخولیایی و آزار دهنده معروف است ، کار چندان دشواری نیست ، - چرا که “لانتیموس” برای این فشار وآزار بر روی مخاطب و ساختن دنیایی با این ویژگی ها توضیحی نمی دهد. - و حتّی اینگونه فضا سازی و سوق دادن مخاطب به زجر آورترین حالت یک موقعیّت را “میشایل هانِکه “بهتر از “لانتیموس “ به…