Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • The Deliverance

  The Deliverance

  ★★★★

  ســاده
  صریح
  تکان‌دهنده
  هولناک ترین فیــلم رای

 • Moulin Rouge

  Moulin Rouge

  ★★★½

  از بهترین‌های هیوستن‌ .
  او این‌جا ، همچون «موفقیت» ، در متــن اثر ، پرده از سویه‌های تاریک زندگی برمی‌دارد تا در پایان ، بیننده را با یک نمای نقطه نظر پوچ و زهرآگین رها کند .
  فیلمبرداری «آزوالد موریس» با رنگ های تند و گرم تکنی‌کالر بیشتر طعنه‌ای به فریبندگی زندگی‌ست تا تجلیل از آن .
  در هر حال ، لوترکِ «مولن روژ» با بازی عالی و خویشتندارانه‌ی فرر و با این دیالوگ خطاب به مادرش _وقتی او از استعداد درخشان ون‌گوگ در نقاشی از مناظر می گوید _ به یاد خواهد آمد :
  « ... اما من نقاش خیـابان‌ها و فاضـلاب‌ها هســتم»