Favorite films

 • Tokyo Story
 • A Heart in Winter
 • A Gentle Woman
 • Cries and Whispers

Recent activity

All
 • Nights of Cabiria

  ★★★★

 • Butterfly Stroke

 • 12 Angry Men

  ★★★

 • Shakespeare in Love

  ★★½

Recent reviews

More
 • Rashomon

  Rashomon

  ★★★★★

  راشومون درباره حقیقت است؛ یا بهتر است بگوییم درباره دست نیافتن به حقیقت. شرح یک واقعه به روایت چهار فرد (راهزن؛ زن؛ سامورایی؛ هیزم‌شکن) که تا پایان، مشخص نمی‌شود کدام یک، وفادار به حقیقت بوده‌اند و کدام یک، نه! چهار روایت که در تضاد با یکدیگر هستند؛ هر کدام دیگری را به نحوی، و با ظرافت هایی نقض می‌کنند. تلاش فیلم برای رسیدن به حقیقت یک تلاش بی‌ثمر است، و همین وجود حقیقی حقیقت را نیز انکار می‌کند. در این…

 • The Silence of the Sea

  The Silence of the Sea

  ★★★

  سکوت ، ملال نیست، حقانیت است، حقانیتی که به شک دچار گشته، چرا که در سمت دگر، عشق و عاطفه درون است که فریاد می‌کند . حال در سکوتی سرشار از گفتمان ، و گفتمانی سرشار از سکوت ، سکوتی از جنس تأسف ، و تأسفی از جنس انسان ... و انسانی در جبر . و این جبر ، جبری از جنس حقارت همین انسان .
  و برگزیده‌اش، داستان ما !

Popular reviews

More
 • Kiss of Death

  Kiss of Death

  ★★★½

  فیلمنامه زنده است ؛ و همچو ساختمانی مستحکم همه چیز را در اختیار دارد ؛ اما دقیقا همینجاست که گسست ایجاد می‌شود ، گستت میان متن و اجرا . متن و میزانسن .
  متن جلوتر از هر چیز دیگری قرار دارد و این درست مشکل اساسی فیلم هاتاوی‌ست .
  تدوین و روایت ، دو اصل جدایی ناپذیر از یکدیگر ، هر دو به یک اندازه محتاج میزانسن هستند . همه آن چیزی که در قاب نمایانده می‌شود .
  فیلم سرشار…

 • The Lovers on the Bridge

  The Lovers on the Bridge

  ★★½

  «حکایتی کلیشه‌وار از یک موقعیت نامعقول »
  فیلم نه گذشته‌ای دارد، نه آینده ای را دنبال می‌کند؛ حکایت، حکایت حال است، حالی که گویا در همین لحظه جریان دارد، اما فیلمساز هرگز چگونه رسیدن به این حال را بررسی نمی‌کند، چندی اطلاعات بی‌اهمیت که هیچ قدرتی ایجاد نمیکنند و در عین حال دراماتیزه هم نشده‌اند را به گوش می‌رساند و دوباره به حکایت مشمئز‌کننده خود باز‌می‌گردد . 
  شخصیت ها هیچ‌کدام عمقی ندارند، روابط میان آنها نیز به هیچ عنوان مشخص…