Sarah

The goal of cinema is interiorization, intimacy, isolation. In other words, the innermost depths. 
~ Robert Bresson

Favorite films

 • Persona
 • Stalker
 • Last Year at Marienbad
 • The Turin Horse

Recent activity

All
 • Man with a Movie Camera

  ★★★★

 • Reflections on Black

 • The Wonder Ring

 • Day of Wrath

  ★★★★½

Recent reviews

More
 • Rug

  Rug

  عباس کیارستمی : برای آفرینش اثری که همگان در سراسر دنیا بتوانند آن را درک کنند، در خاک خودت باید ریشه داشته باشی. سر و تهِ آن را بشناس. مکان، ایده ها، مردم -عشق‌ها و ترس‌هاشان- را بشناس. برخی از فیلمسازان مایلند دور دنیا در جستجوی دانش بگردند، اما تمام دانش دنیا را همین جا باید یافت. گوشه خودت را دریاب و کارت جهانی خواهد بود. سهراب سپهری می گوید:« هر کجا هستم، باشم، آسمان مال من است.» زندگی روزمره آکنده از تغزل است. کافی است چشم بگشاییم.
  .
   سر کلاس با کیارستمی | پال کرونین

 • Roads of Kiarostami

  Roads of Kiarostami

  «راه بیانِ رفتنِ آدمی‌ست در پیِ توشه و زاد. و راه تحرکِ جان است که آرام ندارد. و جسم مَرکبِ جان است، تا از منزلی به منزلی سفر کند. و هر که از مرکبِ خود غافل گردد، سفرِ او به پایان نخواهد ‌رسید. و سفرِ آدمی را پایانی نیست. و راه‌های ما چون ماست؛ گاه سنگلاخ، گاه آباد، گاه پیچاپیچ، گاه راست. و راه‌هایی که بر زمین می‌کشیم خراشی‌ست بر زمین. و ما راه‌هایی دیگر در خود داریم؛ راهی از…

Popular reviews

More
 • The Double Life of Véronique

  The Double Life of Véronique

  ★★★★★

  تماشای مجدد زندگی دوگانهٔ ورونیک، به شنیدن نوایی گمشده می‌ماند. نوایی که در دالان های تاریک ذهنم جاری بوده و همواره آن را زمزمه کرده ام و در عین حال هرگز آن را نشناخته ام.
  کیشلوفسکی از مسائلی سخن می گوید که از اعماق وجودمان با آنها آشنا هستیم و در عین حال هیچ سخنی در موردشان نمی گوییم. رمز و رازی که چون پل های نامرئی زندگی هایمان را به هم ربط می دهد. او از نوع ویژه ای…

 • Three Colors: Blue

  Three Colors: Blue

  ★★★★★

  غرق شدن دوباره در این زیباییِ حزن انگیز.
   چشیدن طعم خاطراتِ تکه تکه شده و تقلا برای تهی بودنِ مطلق و پناه بردن به قلمرو در شرف ویرانیِ انزوا.
  خاطره که با شکستنش، ذراتش به درخشش بر اعماق وجودت ادامه می‌دهند. 
  سایه های گذشته که از دل لحظه ها سر بر می آورند و در چشمانت زل می زنند؛ طوری که آنچه پیش رویت است در تاریکی گم شده و زمان در بطن گفت و گو ها محو می‌شود. 
  آبی،…