Favorite films

 • Ordet

Recent activity

All
 • Vertigo

  ★★★½

 • Aguirre, the Wrath of God

  ★★★★

 • The Bitter Tears of Petra von Kant

  ★★★½

 • Ugetsu

  ★★★★

Recent reviews

More
 • The Outlaw and His Wife

  The Outlaw and His Wife

  ★★★½

  ویکتور شیوستروم در “یاغی و همسرش” از چشم اندازهای طبیعی شمال اروپا برای تصویر کردن سرشت تعریف ناپذیر انسان که با قوانین خودساختهٔ بشر محصور شده، بهره می جوید. 
  اعمال قهرمانان او، همانند گذر فصل ها، توأمان با عشق و فداکاری، لغزش و کوتاهی همراه است. او عشق را از نهیب جور حکم گذاران، روانه ی کوهستان های ایسلند می‌کند و در دل طبیعت بکر، برای آن سرپناهی می جوید. “جایی که تنها قانون آنها، عشق است” اما طبیعت وحشی…

 • L'Argent

  L'Argent

  ★★★★½

  موتیف عبور از درها، بارها در پول برسون تکرار می‌شود. اغلب نماهای فیلم با عبور از یک در آغاز می‌شوند؛ درهایی که انسان‌ها پیش از مواجهه با هم از آنها عبور می کنند، دست هایی که درها را متناوبا باز و بسته می کنند و تکرار صدای گامها. تفسیری نمادگرایانه از کنشی که به طرز انکارناشدنی، بخش قابل توجهی از ساختار فیلم را تشکیل می دهد، مخاطب را به انحراف از جوهره ی اصلی فیلم خواهد کشاند (مثلا درها نمادی…

Popular reviews

More
 • The Double Life of Véronique

  The Double Life of Véronique

  ★★★★★

  تماشای مجدد زندگی دوگانهٔ ورونیک، به شنیدن نوایی گمشده می‌ماند. نوایی که در دالان های تاریک ذهنم جاری بوده و همواره آن را زمزمه کرده ام و در عین حال هرگز آن را نشناخته ام.
  کیشلوفسکی از مسائلی سخن می گوید که از اعماق وجودمان با آنها آشنا هستیم و در عین حال هیچ سخنی در موردشان نمی گوییم. رمز و رازی که چون پل های نامرئی زندگی هایمان را به هم ربط می دهد. او از نوع ویژه ای…

 • Three Colors: Blue

  Three Colors: Blue

  ★★★★★

  غرق شدن دوباره در این زیباییِ حزن انگیز.
   چشیدن طعم خاطراتِ تکه تکه شده و تقلا برای تهی بودنِ مطلق و پناه بردن به قلمرو در شرف ویرانیِ انزوا.
  خاطره که با شکستنش، ذراتش به درخشش بر اعماق وجودت ادامه می‌دهند. 
  سایه های گذشته که از دل لحظه ها سر بر می آورند و در چشمانت زل می زنند؛ طوری که آنچه پیش رویت است در تاریکی گم شده و زمان در بطن گفت و گو ها محو می‌شود. 
  آبی،…