• Barbara

  Barbara

  ★★★★

  Savaş sonrası Almanya'nın fiziki ve siyasi bölünmesi sonucunda birbirine taban tabana zıt oluşumların varlığını hissettiriyor film ama yönetmen politik rejimi eleştirmekten çok ülkenin sahip olduğu sosyokültürel durumun; kasvetli,katarsis yaşayan insanları ve ilişkileri nasıl değiştirdiğini göstermeye çalışıyor.Aslında yönetmen,rejimin sonuçlarını dolaylı olarak insanların ruh hallerini derinlemesine tahlil ederek gösteriyor.
  Almanya'nın doğusunda hüküm süren rejime karşı ayakta kalmaya çabalayan Barbara mevcut şartlara göre davranması gereken ve özünde olan arasında sıkışıp kalıyor.Bir insan, yaşamak zorunda kaldığı ama kabullenemeyeceği bir hayat için ne yapmalıdır?Kabullenmek için başını kaldırıp sebepler mi aramalı yoksa ulaşacağı noktaya kilitlenip kendinden beklenenin fazlasını mı sunmalıdır.
  Barbara'nın kararını düşünüp bu soruya cevap bulmak isteyenler için..

 • God on Trial

  God on Trial

  ★★★★½

  KİM SUÇLU?
  Cevabın bir şeyi değiştirmeyeceğini bildiği halde insan hep sorgular, saatler sonra ölüme sürüklenecek olsa bile..Yahudi olmanın insan olmaya değer nitelik taşımadığı düşünülen Hitler döneminde kurdukları mahkeme ile en insani eylemi gerçekleştiriyorlar..
  Filmde,Mısır'dan toplama kamplarına kadar uzanan tarihsel süreçte Yahudilerin başlarına gelen olayların, Tanrı'dan mı yoksa kendi topluluklarının verdikleri kararlardan mı kaynaklı olduğu sorgulanıyor..Her kavmin inanç sistemini destekleyen efsanevi olayları vardır ve filmde Yahudilerin yaşadıkları olaylara ve Tanrı'nın tüm yaşananlardaki rolüne sıklıkla yer veriliyor..Kutsal kitaplarda tasvir edilen Tanrı'nın,yaşanılan olaylara…