Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • The Young Pope

  The Young Pope

  ★★★★

  بهش بگو
  وقتی یادش میاد که جای همه‌ی اون آرزو های دور و دراز زندگی مون میسر ساده و خسته کننده کشیش ها را در پیش گرفت اشک نریزه
  زندگی عجیبیه که به این امید باشی تو وجود داری و به فکر مایی

 • Nights of Cabiria

  Nights of Cabiria

  ★★★★★

  با همه وجود میفهمتت کابیریا!

Popular reviews

More
 • Another Round

  Another Round

  ★★★★

  کل فیلم یاد شعری از بودلر افتادم
  بودلر تو بخشی از شعرش میگه
  باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان
  که تورا می‌شکند
  و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی

 • Ali: Fear Eats the Soul

  Ali: Fear Eats the Soul

  ★★★★

  جدی علی چیکار کنیم ترس روحو نخوره