Favorite films

 • The Hustler
 • Cesar and Rosalie
 • Letter from an Unknown Woman
 • To Have and Have Not

Recent activity

All
 • Women Talking

  ★★★½

 • The Quiet Girl

  ★★★

 • Close

  ★★★½

 • The Son

Recent reviews

More
 • Women Talking

  Women Talking

  ★★★½

  این فیلمی زنانه است
  تماشای فیلم روایت زنانه ممکن است با کمی دافعه برای خیلیها همراه باشد اما از جایی به بعد، شاید از آنجا که آگوست دستانش را گره میکند که اونا از دستانش آب بخورد، از جایی که پیوندهای عشق و مهری که زنان از آن حرف میزدند تصویری میشود، گریزی از غرق شدن در رنج زنان و همدردی با آنان نیست... سارا پولی کارگردان قدری است و نقطه نظرش نسبت به داستانی که از آن اقتباس کرده…

 • One Fine Morning

  One Fine Morning

  ★★½

  علیرغم نقطه ضعفهایش که بیشتر به درام و گاهی هم به تدوین بخصوص در جای کاتها برمیگردد، یک صبح زیبا فیلمی احساس برانگیز است به واسطه حضور ستاره ای به نان لئا سیدو که طیف گسترده ای از احساسات را همزمان به تصویر میکشد و ما را هم درگیر میکند.
  و درنهایت؟
  باید با فراموشی مبارزه کنیم.

Popular reviews

More
 • The Banshees of Inisherin

  The Banshees of Inisherin

  ★★★★

  در نهایت
  هر چیز‌ی که بار اندوه با خود نداشته باشد
  خالی از حقیقت است.
  برای همین است که عشق
  بزرگ‌ترینِ حقیقت‌هاست

  ~
  طارق طوفان به فارسی سیامک تقی زاده

  که بنشی های اینشرین شکوه اندوه بود.

 • Babylon

  Babylon

  ★★

  قرار است نامه عاشقانه ای به سینما باشد لابد.. بیشتر هیاهوی بسیار برای هیچ است و در تقبیح سینما بنظر میرسد.. شخصیت پردازی ها خیلی بد، ذره ای نبوغ و شور واقعی و عشق در هیچکدامشان دیده نمیشود..سکانسهای الکی شلوغ که انگار یک کارگردان نابلد از روی بالماسکه های باشکوه فلینی کپی کرده باشد.
  ناامیدکننده.