R.Balki ranked

 • Paa

  1

 • Shamitabh

  2

 • Pad Man

  3

 • Cheeni Kum

  4

 • Ki & Ka

  5